zwitserland workshop
Home Uitleg over de Meditatie  workshops Data & Tarieven Knop Datums en tariven meditatie workshops Coaching Persoonlijke begeleiding en leren leven na meditatie workshops Mededelingen Nieuwsbrief Levend Gewaarzijn Interactieve Meditatie 12-Daagse Zwitserland Zwitserland workshop Planning Enkele ervaringen van deelnemers aan meditatie workshops Wie kunnen meedoen Voor wie zijn de meditatie workshops Innerlijke houding Welke houding kan mij helpen op de meditatie workshop Opzet van Workshop Adviezen en Regeltjes voor de meditatie workshop begint Accommodatie Accommodatie van de meditatie workshop

Alle Groepen 2009-2013 Foto's van meditatie workshops Levend Gewaarzijn Alle Groepen 2014-Heden Foto's van meditatie workshops Levend Gewaarzijn

Recente foto's Foto's van meditatie workshops Levend Gewaarzijn Enkele Ervaringen Enkele ervaringen van deelnemers aan meditatie workshops Even voorstellen Wie geeft de meditatie workshop InschrijfformulierInschrijfformulier Meditatie Workshop Locatie & Route Locatie en routebeschrijving naar meditatie workshop Contact Contact gegevens persoonlijke begeleidding en meditatie workshops Info Bedrijven Interactieve meditatie voor bedrijven Dagprogramma Dagprogramma Links Links naar andere meditatie en groei workshops 3 -Daagse BelgiëMeditatie workshop Ardennen AVG Privacy wetgeving AVG Privacy
24-AVG-Privacy

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Levend GewaarzijnHoe komen we aan jouw gegevens?

Bij het aanmelden voor een workshop of cursus geef je gegevens aan ons door. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een indruk te krijgen van jouw huidige situatie in relatie tot de workshop welke wij bieden zodat wij jouw veiligheid en de veiligheid van de groep kunnen waarborgen.
Deze gegevens vul je in op een beveiligde webpagina en deze komen in onze, door een wachtwoord beveiligde mailbox met 2-staps verificatie, waar deze 1 jaar worden bewaard. Ook worden deze gegevens uitgeprint waarna jullie deze vervolgens op de workshop handmatig ondertekenen. Voor de belastingen dienen deze formulieren te worden bewaard als bewijs van jullie deelname en het inzichtelijk houden van eventuele veranderingen. Digitaal worden deze gegevens, anders dan jullie naam, adresgegevens en workshopdeelname, in verband met facturatie, nergens opgeslagen.


Ter herinnering:

Jullie hoeven trouwens maar éénmalig de extra vragen op het inschrijfformulier te beantwoorden, omdat bij geen veranderingen, jullie bij elke volgende (workshop) deelname gebruik kunnen maken van de knop “niets veranderd, ga verder”. Wij zien echter dat jullie deze vaak over het hoofd zien. Bij deze dan nog even een herinnering.

Wij werken verder niet met derden voor beheer van website of boekhouding en jullie privacygevoelige gegevens komen helemaal nergens anders terecht dan in eigen beheer, waar deze gegevens in wachtwoord-beveiligde digitale kluisjes worden bewaard. Ook bij de server worden bijvoorbeeld inschrijfformulieren niet opgeslagen.
Wij zijn er ook attent op dat als wij jullie mails sturen, dat jullie emailadressen niet zichtbaar zijn voor elkaar behalve als wij jullie, in verband met de organisatie van vervoer, of voor de Zwitserland workshop met elkaar in contact willen brengen. Jullie worden dan ook geacht deze mailgegevens niet voor jullie eigen persoonlijke reclame doeleinden te gebruiken zonder nadrukkelijke instemming van de desbetreffende persoon. Wij zijn hier dan ook heel streng op geweest door de jaren heen.

Foto's:

Ons fotobeleid is dat wij foto’s nemen op de workshops en de leukste momenten weergeven op de website tezamen met de groepsfoto. Als jullie niet op de foto en website willen, dan kan je dit altijd aangeven. Het liefst voor aanvang van de workshop. De foto’s staan 1 jaar op de website. Soms sturen wij een foto mee met een aankondiging en gebruiken dan alleen foto’s met mensen waarvan wij zeker weten dat zij dit leuk - of niet erg vinden.

Audio:

Workshop:
Wij nemen op de workshop audio opnames van alle live lezingen en samenkomsten met vraag en antwoord. Deze kunnen alleen intern gebruikt worden op eventuele oefendagen of andere oefenmomenten. Het is niet toegestaan voor deelnemers om zelf opnames te maken tijdens de workshop. Integendeel, het wordt afgeraden om tijdens de weekenden jullie mobiele telefoon aan te zetten, anders dan voor noodgevallen en noodzakelijk contact met het thuisfront.

Zelfretraite:
Het is tijdens de zelfretraite niet toegestaan om de lezingen die worden afgespeeld zelf op te nemen. Het is echter voor één of twee deelnemers wel toegestaan om tijdens het vraag en antwoord moment een opname te maken. Deze opnames mogen dan na afloop van de retraite met elkaar gedeeld worden, echter zijn deze opnames alleen voor eigen gebruik en mogen alleen met de deelnemers aan de retraite worden gedeeld, afgespeeld en uitgewisseld.

Oefendag:
Bij deelname aan de oefendag word er een Skype verbinding gelegd, waar er vragen kunnen worden gesteld en/of een lezing wordt gegeven. Deze Skype uitwisseling wordt opgenomen door ons en kan alleen op andere oefendagen nog eens worden afgespeeld. Het is niet toegestaan om zelf opnames te maken tijdens de oefendagen.

Coaching:
Tijdens coaching gesprekken mogen jullie het hele gesprek opnemen voor eigen gebruik. Dat wil echter niet zeggen dat er aan het gesprek rechten en status kunnen worden ontleend. Ondanks dat het soms ongewild anders kan klinken zijn alle gesprekken meelevend en adviserend, vanuit persoonlijke ervaring bedoeld en is er vanuit onze kant geen enkele claim dat wij de waarheid in pacht hebben en daarbij sturing zouden kunnen geven aan hoe een ander zou moeten leven.

Tot slot: Het is bij alle vraag en antwoord, alle delingen en lezingen, belangrijk te realiseren dat alles wat wordt gezegd en gedeeld op persoonlijke titel van de spreker(s) is en dat een ieder zelf verantwoordelijk is om met persoonlijk onderscheidingsvermogen het gehoorde wel of niet toe te laten als advies. Niets van wat wordt gezegd is dogmatisch of manipulerend bedoeld. Het is een momentopname van een samenzijn en een deling van persoonlijk inzicht en ervaring. Een ieder mag de woorden in volledige vrijheid in zichzelf toetsen. Er wordt dan ook vanuit ons geen enkele verantwoording genomen voor wat er door een ander met de gedeelde woorden wordt gedaan.

Jullie privacy is ons heel dierbaar net als dat jullie ons persoonlijk heel dierbaar zijn en wij hebben er altijd alles aan gedaan om jullie privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Met de huidige wetgeving is deze echter gelukkig nog beter te waarborgen omdat alle privacy verslindende bedrijven waar wij allemaal afhankelijk van zijn geworden nu ook eindelijk verplicht zijn om onze gegevens te beveiligen en niet te pas en te onpas onderling uit te wisselen.

Voor alle duidelijkheid zijn het dus alleen Baulo en Paraj die toegang hebben tot bovengenoemde gegevens met als uitzondering de toegestane audioopnames tijdens de retraite.
Verder kunnen jullie ten allen tijde een e-mail sturen naar levendgewaarzijn@gmail.com met het verzoek je gegevens of een deel daarvan uit ons bestand te laten verwijderen. Met audio-opnames is dat niet mogelijk en is het de verantwoording van de deelnemer om hier van tevoren van bewust te zijn.

Het is jammer dat in deze tijd van canceling, "me too" en grensoverschrijdend gedrag het nodig is geworden om het vanzelfsprekende hier gedetailleerd te benoemen. Het zou bij ons niet opkomen om jullie op enigerlei wijze bedoeld of onbedoeld pijn te doen en/of onveilig te laten voelen. Deze woorden zijn voor ieders relatieve gemoedsrust en helaas nodig in een wereld van eigenbelang, maar wij hopen verder dat jullie realiseren dat het proces van Levend Gewaarzijn niet gaat over eigenbelang, maar over zelfzorg, warmte, liefde, verbinding, vrijheid en vertrouwen en wij hopen dan ook dat jullie met ondersteuning van het hier geboden proces een zo prachtig en zorgeloos mogelijk leven gaan leiden vanuit het hart.

Warme groet van ons allebei

Baulo & Paraj